Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy”. Wnioski można składać do dnia 06.11.2020r. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem http://swojechwalimy.pl/aktualnosci

Jednocześnie przypominamy, że Podmiotem uczestniczącym w procesie Certyfikacji Produktu Lokalnego, w tym w Konkursie może być:

-  osoba fizyczna,

-  instytucja (w tym instytucja publiczna),

-  przedsiębiorca,

-  organizacja pozarządowa

pod warunkiem zamieszkania lub działania na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" (gminy: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice), prowadzenia działalności w formach dopuszczonych prawem polskim, akceptującym zapisy Regulaminu Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje chwalimy!”.

Znak jakości przyznawany jest produktowi, usłudze lub wydarzeniu, posiadającemu określoną jakość, charakter specyficzny dla obszaru powstawania, przyjaznym środowisku.

W konkursie mogą brać udział jedynie produkty, usługi, wydarzenia, zgłoszone wcześniej do bazy (serwis internetowy swojechwalimy.pl, zakładka „Baza”).

Podstawą oceny w ramach konkursu jest złożenie w formie papierowej (w biurze Organizatora, Opole, ul. Zajączka 7/1, 45-050 oraz partnera: LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, lub elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 6 listopada 2020r., do godziny 15.00 (wersje papierowe) lub do godz. 00:00 (wersje elektroniczne). Decyduje data bezpośredniego złożenia formularza. Data ogłoszenia wyników do 30 listopada 2020r.

Złożone formularze zostaną poddane ocenie prac Komisji zgodnie z opracowanymi dokumentami dotyczącymi procesu certyfikacji (dostępnymi w serwisie internetowym swojechwalimy.pl, w zakładce „ Certyfikacja”). Ocena złożonych formularzy odbywa się na podstawie oceny kryteriów.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów