płyta FolkLove

Dodane 2018-11-07 20:06:37

Pełen opis produktu/usługi

Muzyka folkowa stanowi pewien nowoczesny nurt i tendencję w muzyce współczesnej. Jej pierwsze przejawy były widoczne już w latach 70-tych ubiegłego wieku kiedy szczególnym zainteresowaniem cieszyła się muzyka Wschodu, irlandzka oraz celtycka, lecz najbardziej dynamiczny rozwój przypadł na lata 90-te XX w., podczas których zauważyć możemy skierowanie w stronę polskich tradycji muzycznych. W tę samą stronę poszedł dziecięcy zespół wokalny Akces. Płytą FolkLove chcemy udowodnić, że muzyka folkowa dzisiaj, to nie cepelia ani obciach, lecz muzyka żywa, dynamiczna, wesoła, możliwa do ukazania na wiele sposobów. W jaki sposób zaprezentują je młode pokolenie?. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Dziedzictwo kulturowe to bardzo szeroka materia. Mnóstwo energii i pieniędzy wkłada się dzisiaj w odbudowę zabytków, rekonstruuje się czasem całe wsie. I chwała decydentom, samorządowcom, muzealnikom, że to robią. Ale my chcemy zwrócić również uwagę na to, co niematerialne. Nasze dziedzictwo to także słowo i pieśń. Stwórzmy warunki, by młode pokolenie o tym pamiętało. Śpiew to dziedzictwo odnawialne. Wystarczy, że młodych ludzi uda się przekonać do uprawiania muzyki ludowej. To część ich tożsamości. Myślimy, że nam się to udało

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego akces.ozimek@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces"
Miejsce wytwarzania produktu OZIMEK
Telefon zgłaszającego 603127458
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE WIEM
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE WIEM

Lokalizacja

OZIMEK
Wyzwolenia 37

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów