Chleb jak dawniej, domowy chleb na zakwasie z prastarych gatunków zbóż

Dodane 2020-09-08 10:01:59

Pełen opis produktu/usługi

Domowy chleb na zakwasie wykonywany z mąki orkiszowej (odmiany Oberkulmer Rotkorn i Schwabenkorn) oraz mąki z pszenicy płaskurki. Waga chleba to około 600 g. Wyrabiany ręcznie w naczyniu kamionkowym. Chleb na naturalnym zakwasie bez użycia drożdży. Proces wytworzenia chleba to około 10-12 godzin, Wypiekany w szklanych foremkach. Do smarowania foremek używamy oleju kokosowego. Zboża na mąkę uprawiane bez użycia szkodliwej chemii, gospodarstwo w okresie konwersji na gospodarstwo ekologiczne.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego grzeskidab@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Mateusz Skibe/ Gospodarstwo Rolne Grzeski Dąb
Miejsce wytwarzania produktu Malichów, ul. Lipowa 11, 46-380 Dobrodzień
Telefon zgłaszającego 605366388
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

DOBRODZIEŃ
Lipowa 11

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów