Herbatka z Krainy Dinozaurów

Dodane 2018-11-02 21:06:10

Pełen opis produktu/usługi

Herbatka z Krainy Dinozaurów - smaczna i zdrowa! Herbatka ziołowa doskonała na rozmaite dolegliwości i nastroje. Zbiór ziół i roślin występujących na terenie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ Niepowtarzalny smak i doskonałe działanie. Pojedyncze opakowania herbatki rozdawane jako gadżety promocyjne, w większej ilości dostępna w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów (Ozimek ul. Słowackiego 18)

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego krainadino@onet.eu
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego LGD Kraina Dinozaurów''
Miejsce wytwarzania produktu Firma zielarska
Telefon zgłaszającego 605052777
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE DOTYCZY
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

OZIMEK
Ozimek ul. Słowackiego 18

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów