Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces"

Dodane 2018-11-14 19:56:12

Pełen opis produktu/usługi

Stowarzyszenie Akces powstało z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży. Dobro dzieci upatrujemy nie tylko w ich socjalnym bezpieczeństwie, ale także w sferze możliwości spełniania dziecięcych marzeń do wyrażania siebie w sztuce. Pragniemy pokazać miastu i światu, że można być skutecznym w działaniu, którego beneficjentami będą dzieci szczególnie uzdolnione, oczekujące form wsparcia, by ich talent nie utknął z powodu braku środków finansowych.Misją Stowarzyszenia jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych pogłębiających zainteresowania muzyką, wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury i sztuki. Naszym celem z jednej strony jest promocja najzdolniejszych uczniów, umożliwianie im ustawicznego dokształcania, koncertowania, brania udziału w licznych przesłuchaniach, warsztatach, konkursach, przegladach itp., zaś z drugiej strony zapewnienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości udziału w imprezach artystycznych, tym samym przyczyniając się do wychowania pokolenia młodych ludzi wrażliwych na muzykę, kulturę i sztukę.Działalność artystyczna naszych członków niewątpliwie stanowi znakomitą promocję miasta i powiatu w kraju i za granicą. Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Główne cele stowarzyszenia to: 1. Wspieranie osób uzdolnionych artystycznie 2. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych 3. Rozbudzanie artystycznych pasji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 4. Pomoc przy organizacji działań społecznych i lokalnych ukierunkowanych na sztukę 5. Promowanie działań artystycznych 6. Promocja kultury i sztuki Nasze dotychczasowe osiągnięcia -czołowe miejsca naszych podopiecznych w konkursach ogólnopolskich -wydanie 3 płyt -wydanie 4 teledysków-poniżej link do najnowszego promującego Folk https://www.youtube.com/watch?v=2u2ZIFekaNU -udział w wielu koncertach podczas dożynek, jarmarków świątecznych, występy w muzeum Wsi Opolskiej, Krasiejówskim Juraparku -dwukrotna wygrana w TVP 3 ma przebój miesiaca -wiele projektów w których udział brało przeszło 300 dzieci Obecnie realizujemy zadanie “Te opolskie dzieci-ludowo na nowo”

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego akces.ozimek@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces
Miejsce wytwarzania produktu ozimek
Telefon zgłaszającego 603127458
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

OZIMEK
Wyzwolenia 37

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów