EKO - Przystanek

Dodane 2018-11-02 19:51:40

Pełen opis produktu/usługi

EKO – Przystanek umiejscowiony jest przy ,,Ptasim Stawku’’ w Spóroku.
Znajduje się tutaj Leśne Centrum Edukacyjne, ścieżka zdrowia (drzewoterapia) , kosze do segregacji śmieci, wiata grillowa i biesiadna oraz toaleta ekologiczna typ ,,vermicomposting’’. Wszystko to razem tworzy zielone miejsce rekreacji, edukacji i wypoczynku.
Odbywają się tutaj lekcje edukacyjne, spotkania w gronie przyjaciół i rodzin, rajdy rowerowe i indywidualne wycieczki piesze, rowerowe. Można posłuchać głosów ptaków i zwierząt leśnych również można wziąć udział w grze terenowej „Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórockiej Doliny" która promuje zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Zrealizowane prace przy zagospodarowaniu terenów wokół stawu i tworzeniu EKO – Przystanek , w bardzo dużym stopniu zintegrowało mieszkańców wsi, a zaangażowanie grup społecznych sołectwa a szczególnie Odnowy Wsi było motorem napędowym tej inicjatywy. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury.
Duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizację projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych zostało doceniona przez tegoroczną Komisję Konkursową ,,Piękna Wieś Opolska 2018’’
Projekt zdobył I miejsce w kategorii ,,Najlepszy Projekt’’

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok pokładając w walorach przyrodniczych głębokie nadzieje na dalszy rozwój i ochronę środowiska oraz w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami sołectwa oraz organizacjami i grupami odwiedzającymi ten zakątek corocznie dokłada wiele starań by to miejsce było wyjątkowe i niepowtarzalne.

EKO – Przystanek odwiedza średnio w około 500 osób rocznie i to w sezonie letnim jak i zimowym.
Właścicielem gruntu jest Nadleśnictwo Strzelce Opolskie a od 2003 Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok ma popisaną umowę użyczenia tego terenu.

 

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego sowsporok@onet.eu
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
Miejsce wytwarzania produktu Spórok
Telefon zgłaszającego 605143938
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE DOTYCZY
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

KOLONOWSKIE
Spórok ul. Dworcowa

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów