Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa w Dańcu

Dodane 2018-11-05 14:03:13

Pełen opis produktu/usługi

Izba została założona w 1978 roku przez pasjonata lokalnej historii, Konrada Mientusa. Mieści się w Dańcu przy ul. Dąbrowickiej, w budynku klubu wiejskiego. Znajduje się w niej ponad 600 pamiątek z dawnych czasów: różnego rodzaju narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego (np. maselniczka, szufla do zboża). Na ścianach wiszą chomąta krowie i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury strażackie, stroje naszych babć, instrumenty muzyczne danieckiej kapeli Filów, stara porcelana, zegary i eksponaty sakralne. Kto chciałby zagłębić się w historię ma do dyspozycji księgozbiór o tematyce śląskiej, kronikę Dańca, monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu oraz historię kapeli Filów. W Izbie nie zabrakło również elementów egzotycznych - pamiątek z misji w Peru pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego oraz z suweniry z Ziemi Świętej dostarczone przez brata Norberta Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik eksponuje sztukę odlewniczą: ogrodzenia nagrobne oraz epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku. Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa jest jedną z atrakcji gminy Chrząstowice. Do dziś, o czym wiemy na podstawie ksiąg pamiątkowych, odwiedziło ją ponad 30 tyś. gości z kraju i różnych zakątków świata. Swoją pasją pan Mientus zaraził wielu nauczycieli, którzy w swoich szkołach zaczęli urządzać kąciki czy izby na wzór tej w Dańcu. Nad wejściem do danieckiej izby znajduje się napis „Być może nadejdzie czas, kiedy wszystko złoto tego świata nie wystarczy, aby znaleźć ślady ojców naszych". Konrad Mientus nazywał to miejsce swoim "sanktuarium". Po jego śmierci w 2012 r. opiekunem izby została p. Monika Kołodziej, nauczycielka historii, pasjonatka regionalizmu.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Daniec
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
Daniec, ul. Dąbrowicka

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów