Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła

Dodane 2018-11-06 08:06:37

Pełen opis produktu/usługi

Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła położony jest pomiędzy Dębską Kuźnią a Dańcem. Obejmuje obszar kompleksu leśnego w dolinie rzeki Jemielnicy. Teren ten ma cenne walory przyrodnicze. Wykształciły się tam: łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesionowo-olszowy i grąd subkontynentalny. W północnej części rezerwatu przepływają tzw. Srebrne Źródła, których brzegi porasta roślinność górska z dominacją lepiężnika białego. Znajduje się tu jedyne na Opolszczyźnie stanowisko cisa pospolitego w jego naturalnym siedlisku. Na terenie rezerwatu rośnie imponujących rozmiarów sosna zwyczajna uznana za pomnik przyrody. Sosna nazwana imieniem św. Anny ma podobno magiczną moc. Wystarczy objąć jej pień i wypowiedzieć życzenie. Życzenie spełni się wówczas, kiedy jest prawe a wypowiada je człowiek o czystym sercu. Na terenie rezerwatu występują również inne chronione i rzadkie gatunki roślin: wawrzynek wilczełyko, kwitnące okazy bluszczu pospolitego, porzeczka czarna, przytulia wonna, kruszczyk szerokolistny, żywiec cebulkowy, żywiec dziewięciolistny, przylaszczka pospolita i łuskiewnik różowy. Z rezerwatem ściśle związany jest szklarnik leśny – jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ważek. Na Opolszczyźnie znanych jest zaledwie 9 stanowisk tego gatunku, a w całym kraju - około 100. Ze względu na swoje walory krajobrazowe Srebrne Źródła, już przed II wojną światową chronione były na prawach rezerwatu. Legenda głosi iż w zakopane zostało tam zbójnickie srebro, które powoduje, że woda pięknie srebrzy się w słońcu. Podobno jeszcze w XVIII i XIX wieku mieszkańcy okolicznych wsi spotykali się wokół Srebrnych Źródeł na potańcówkach, grała orkiestra, działała tez strzelnica. Dziś panuje tam cisza i spokój. Rezerwat leży wewnątrz rozległego kompleksu leśnego, możemy więc do niego dojść pieszo (najkrótsza droga wiedzie z miejscowości Dębska Kuźnia wzdłuż żółtego szlaku rowerowego), lub dojechać rowerem: trasą żółtą nr 27 (Opole Gosławice – Dębie – Daniec – Srebrne Źródła - Kolonowskie - Bąki) lub trasą czarną nr 116 (Niwki – Dębska Kuźnia – Srebrne Źródła).

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Dębska Kuźnia-Daniec
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
Dębska Kuźnia, Polska

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów