Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

Dodane 2018-11-06 07:57:36

Pełen opis produktu/usługi

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice powstała z inicjatywy koła DFK Chrząstowice przy zaangażowaniu Urzędu Gminy Chrząstowice. Dziś tworzy ją ponad trzydziestu młodych muzyków, z których większość dopiero podczas organizowanych przez Urząd Gminy warsztatów muzycznych, zaczęła swoją przygodę z instrumentami dętymi. Młodzież swoim doświadczeniem wspierają panowie: Jan Mateja, Herbert Mocza oraz Zygmunt Kurek. Orkiestrą dyryguje Jacek Zganiacz. Debiut na scenie członkowie orkiestry mieli w lipcu 2010 roku zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności podczas obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Były to występy w duetach i trio. Młodzi muzycy pod batutą swojego dyrygenta, ćwiczą i szlifują swoje umiejętności w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Pierwszy wspólny występ młodzieżowej orkiestry miał miejsce w grudniu 2010 r na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chrząstowicach.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Chrząstowice
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 1

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów