Zespół dziecięcy "Akces"

Dodane 2018-10-22 12:25:13

Pełen opis produktu/usługi

Dziecięcy zespół wokalny Akces, działający przy wsparciu Stowarzyszenia na rzecz promocji talentów Akces z Ozimka, zrzesza trzydzieścioro dzieci od lat 3 do 15. W swoim repertuarze posiada przede wszystkim 10 utworów folkowych, opracowanych w nowych aranżacjach: Szła dzieweczka, Poszła Karolinka, W moim ogródeczku i inne. Celem zespołu jest aktywizacja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji i kultury oraz wykorzystanie lokalnego dziedzictwa.Zespół występował i uświetniał Dożynki w Szczedrzyku, Krzyżowej Dolinie, Dni Ozimka, Wystawę Twórczości Ludowej. Z repertuarem religijnym zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Religijnej Komprachcice 2018. Jest także laureatem XXIII Festiwalu Tobie Polsko w Olszance. 

Zajęcia wokalne mają na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych, kształtowanie zainteresowań, przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ukazujemy różnorakie formy i funkcje muzyki- estetyczną, wspólnotową, narodową, emocjonalną, religijną. Zespół rozbudza twórcze postawy oraz wpłynie na na wrażliwość estetyczną dzieci, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny est także aspekt wychowawczy zajęć, uczestnicy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego, współdziałania w grupie i...oderwania sie od ekranu komputera.

 

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego akces.ozimek@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces"
Miejsce wytwarzania produktu Ozimek
Telefon zgłaszającego 603127458
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE WIEM

Lokalizacja

OZIMEK
Ozimek, ul. Wyzwolenia 37

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów