Restauracja Rybna

Dodane 2018-11-01 15:25:02

Pełen opis produktu/usługi

Restauracja "Rybna" położona jest na północnym brzegu Dużego Jeziora Turawskiego. Menu oferuje jedynie dania z ryb, przede wszystkim tych dostępnych na obszarze LGD "Kraina Dinozaurów": karpi, sandaczy, sumów. Dania są oryginalne, autorskie, przygotowywane bezpośrednio przed podaniem, a położenie tuż nad jeziorem dopełnia wyjątkowego klimatu naszej restauracji.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego kontakt@rybna-turawa.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Bogusław Luboń
Miejsce wytwarzania produktu Turawa
Telefon zgłaszającego 692 802 080
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE WIEM
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE WIEM
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

TURAWA
Promenada 1, Turawa

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów