"Kulturalne lato!"

Dodane 2018-11-13 08:32:41

Pełen opis produktu/usługi

Kulturalne lato! to niezwykle bogata oferta wakacyjna dla dzieci z terenu naszej gminy. Jako jedyna gmina na Opolszczyźnie oferujemy prawie 50 działań – wycieczki, turnieje czy warsztaty odbywają się prawie każdego wakacyjnego dnia. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od lat 4 – 18. W tegorocznym programie zajęć znajdowało się 9 wycieczek (w tym jeden wyjazd rodzinny), dwa rajdy rowerowe, turniej piłki nożnej, petanque, gry w kręgle czy turniej gier wszelakich, liczne warsztaty (m.in. beskidzkie hyrkawki, teatr cieni, rzeźby papierowe, warsztaty procarskie, pszczelarskie i sushi), gry terenowe, runmageddon w wersji light oraz pikniki na rozpoczęcie i zakończenie wakacji.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego imprezy@kolonowskie.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Agnieszka Ibrom-Morawiec
Telefon zgłaszającego 698674432
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

KOLONOWSKIE

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów