Warsztaty kroszonkarskie w Żędowicach

Dodane 2018-11-09 11:20:37

Pełen opis produktu/usługi

WARSZTATY KROSZONKARSKIE Ferie zimowe w Żędowicach dla sporej grupy dzieci i młodzieży zarezerwowane są na warsztaty kroszonkarskie, które od szeregu lat prowadzone są przez bibliotekarkę z Żędowic - Panią Urszulę Piekacz. Zajęcia cieszą się powodzeniem już od ponad 20 lat. Niektórzy uczestnicy warsztatów biorą udział w gminnym, powiatowym i wojewódzkim konkursie kroszonkarskim z zadowalającymi wynikami. Prace dzieci można oglądać na wystawach i imprezach. Ferie to czas, w którym dzieci i młodzież mogą poświęcić się temu zajęciu, kontynuując przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję kroszenia. Dla prowadzącej warsztaty to ogromna satysfakcja, że może swoje umiejętności przekazywać młodszemu pokoleniu. Metoda rytownicza nie należy do łatwych, ale dobre chęci, zdolności, pasja – to najlepsza droga do sukcesu.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem
Miejsce wytwarzania produktu Żędowice
Telefon zgłaszającego 774623171
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

ZAWADZKIE
Dębowa, 13A

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów