Czas na Zumbę!

Dodane 2018-12-12 13:34:59

Pełen opis produktu/usługi

Czas na Zumbę ! Zumba to dobra forma aktywności fizycznej, a uczestnictwo w zajęciach sprzyja pozytywnemu nastawieniu na co dzień. Zajęcia były organizowane w piątkowe wieczory, dzięki czemu uczestniczki posiadały dobrą energię na kolejny nadchodzący tydzień. Były wspaniałą formą spędzenia wolnego czasu, a dodatkowo dawały sposobność nawiązania nowych znajomości, ponieważ cieszyły się ogromnym zainteresowaniem również wśród mieszkanek okolicznych powiatów. Planowana jest kontynuacja zajęć w nowym roku. Projekt "Zumba z Dinozaurem" zapoczątkował w nas zamiłowanie co Zumby, a podsumowujący go maraton Zumby cieszył się ogromną frekwencją i uznaniem wśród lokalnej społeczności.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego justyna.langosz@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
Miejsce wytwarzania produktu Radawie
Telefon zgłaszającego 601727887
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE

Lokalizacja

ZĘBOWICE
Szkolna 3

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów