Falmirowickie Kamionki

Dodane 2018-11-06 08:21:46

Pełen opis produktu/usługi

Falmirowickie kamionki to jeziorko śródleśne położone w lasach między Falmirowicami a Suchym Borem, w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się kamieniołom "Kamionki". Legenda głosi, że na tym terenie stał też zamek, w którym mieszkali właściciele wsi Dobredembie: Gerko, jego córka Elizabeth z mężem Desprimim i Konrad Smeil. Zamek popadł w ruinę po przejściu wojsk szwedzkich przez dębską ziemię. W jego sąsiedztwie znajdował się kiedyś bazaltowy pagórek, z którego wydobywano tłuczeń pod pokłady szynowe, nowe drogi i budowy. Pozostało po nim jeziorko – właśnie Falmirowickie Kamionki. Ostatnim mieszkańcem zamku był legendarny rozbójnik Madej, stąd miejscowi nazywali to miejsce "Zamkiem Madeja". Malowniczo wśród drzew położone jeziorko zachęca do wypoczynku wszystkich ceniących spokój i relaks na łonie natury. Trasy przy jeziorku są idealne do uprawiania joggingu, nordic walking, a także jazdy na rowerze. Jest tu pięknie o każdej porze roku.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Falmirowice
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE DOTYCZY
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
Falmirowice, Polska

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów