Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny - gra terenowa

Dodane 2018-11-02 20:35:34

Pełen opis produktu/usługi

Wyjątkowo baśniowa gra terenowa w Spórackiej Gumisiowej Doliny. Uczestnicy biorą udział w dwugodzinnej grze terenowej. Podczas gry uczestnicy zbierali karty z Gumisiowej Wielkiej Księgi, na których są spisane lokalne ciekawostki historyczne i kulturowe. W ten sposób można poznać najciekawsze zakątki miejscowości Spórok i okolicy (,,Źródełko zgody i miłości’’, XIX wieczna dzwonnica, historyczna granica powiatów i inne) oraz mieć bliski kontakt z przyrodą. Na zakończenie ,,Pod szumiącymi Dębami’’ można biesiadować przy ognisku. Gumisiowa gra terenowa organizowana jest dla grup liczących minimum 15 osób. Chętni mogą umawiać się z członkami Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej wioski – www.sporok.pl. Zapraszamy po zdrowie i relaks do Spórackiej Doliny.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego sowsporok@onet.eu
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
Miejsce wytwarzania produktu Spórok
Telefon zgłaszającego 605143938
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

KOLONOWSKIE
Spórok

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów