Śladami dinozaura

Dodane 2018-11-14 19:11:39

Pełen opis produktu/usługi

Usługa turystyczna Śladami dinozaura skierowana jest dla turysty indywidualnego jak i grup zorganizowanych dla różnych grup wiekowych. Liczymy na wspólpracę ze szkołami i zakładami pracy. Planujemy oprowadzanie turystów wzdłuż ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej na terenie Sołectwa Kocury. Przewodnicy bedą oprowadzając turystów opowiadać o bogatej historii regionalnej,wykopaliskach dinozaura Velocipesa,ciekawych miejscach takich jak stary kamieniołom -Karzonki gdzie wypływają trzy źródełka, 650-letnim dębie szypułkowym,ludziach,wojskach napoleońskich,bioróznorodności naszych okolic. Na przejście pieszo takową ścieżką trzeba zarezerwować około 3 godz.natomiast na przejazd rowerem około 2 godz.Na koniec wycieczki można odwiedzić Gospodę w Kocurach i zjeść smaczny obiad lub zakończyć ogniskiem w zależności od potrzeby grupy. Dla bardziej wymagającego turysty można wydłużyć trasę lub dodać warsztat starych rzemiosł. Działanie to jest zgodne z załozonymi celami w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów''tj.poprawy jakości życia mieszkańców(cel ogólny) oraz poprawa stanu środowiska naturalnego(cel szczegółwy).

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego dorota.maleska@wp.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina''
Miejsce wytwarzania produktu Dobrodzień- Sołectwo Kocury
Telefon zgłaszającego 601475806
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

DOBRODZIEŃ
Kocury

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów