Mistrzostwa Polski Katmaranów TOPCAT Catamaran CUP 2018 z cyklu regat Pucharu Europy ITCA

Dodane 2018-11-13 13:09:18

Pełen opis produktu/usługi

Na Jeziorze Turawskim odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT – CATAMARAN CUP 2018 Turawa, które należały do cyklu Pucharze Europy Międzynarodowego Stowarzyszenia Katamaranów Klasy TOPCAT (ITCA). Regaty te były jednymi z 23 regat z w/w cyklu, które odbywają się w całej Europie. Turawskie Regaty będą należeć do 5 zawodów z najwyższym współczynnik punktowym wynoszący 1,3, co gwarantuje udział czołowych zawodników polskich oraz europejskich. Regaty te odbędą się również w roku 2019, a w roku 2020 lub 2022 będą one również Mistrzostwami Europy.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego promocja@turawa.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Turawa
Miejsce wytwarzania produktu Turawa
Telefon zgłaszającego 774212012
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

TURAWA

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów