Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych - TAŃCOWADŁA

Dodane 2018-11-14 08:09:52

Pełen opis produktu/usługi

„Tańcowadła” to dwudniowa impreza taneczna, w której udział biorą zespoły z całej Polski. Zmagania taneczne odbywają się w 7 kategoriach tanecznych oraz 4 kategoriach wiekowych. Pierwszy dzień czyli „Finały” będzie należał do grup zaawansowanych, z doświadczeniem i wysokim poziomem wykonawczym. Drugiego dnia podczas „Promocji”, na scenie będziemy mieli okazję zobaczyć zespoły stawiające pierwsze kroki na scenie tanecznej. Zespoły są oceniane przez profesjonalne 3 osobowe jury, w składzie którego zasiadają m.in. uczestnicy programu „You Can Dance”. Na zakończenie dajemy uczestnikom możliwość szlifowania warsztatu tanecznego z jurorami oraz osobistej rozmowy trenerów z organizatorami.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego sekretariat@dk.ozimek.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Dom Kultury w Ozimku
Miejsce wytwarzania produktu Dom Kultury w Ozimku
Telefon zgłaszającego 774651139 wew.0
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE WIEM
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

OZIMEK
ul. księdza Kałuży 4

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów