Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice

Dodane 2018-11-05 14:13:26

Pełen opis produktu/usługi

Gmina Chrząstowice od lat przyjazna jest kolarstwu. Dzięki ścisłej współpracy z LKS Ziemia Opolska jest współorganizatorem corocznych wyścigów kolarskich, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kolarzy z całej Polski. Nieraz goszczą na nich także kolarze z Czech i Litwy. Chrząstowice to jedyna gmina w Polsce, z której wywodzą się aż trzej medaliści olimpijscy w kolarstwie. Z terenu gminy Chrząstowice pochodzą najsłynniejsi polscy kolarze, między innymi, Benedykt Kocot, Edward Barcik oraz nieżyjący już mistrz świata Joachim Halupczok, a także Marian Staniszewski, trener LKS Ziemia Opolska. Tradycje kolarskie są więc duże. Od 1985 roku w naszej gminie organizowany jest Ogólnopolski Wyścig Kolarski. Co roku, w kwietniu, zjeżdża się do nas ponad 300 kolarzy z całej Polski, aby walczyć o „Puchar Wójta Gminy Chrząstowice. Pierwsze wyścigi odbywały się w Chrząstowicach, ze startem i metą przy siedzibie Urzędu Gminy. W 2000 r. imprezę przeniesiono do Dębia i to sołectwo jest gospodarzem wyścigu do dziś.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Dębie
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
46-053 Dębie, ul. Wiejska 18

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów