Staniszczańskie Wieczory Muzyki Adwentowe

Dodane 2018-11-13 09:07:52

Pełen opis produktu/usługi

Staniszczańskie Wieczory Muzyki Adwentowej to cykl koncertów, które w zamyśle organizatorów mają mieć wymiar zarówno kulturowy jak i duchowy. Umożliwiając uczestnikom wartościowe przeżywanie okresu adwentu w atmosferze zadumy nad własną egzystencją i duchowego przeżywania tajemnicy Zwiastowania Pańskiego. Kolejne edycje tego cyklicznego przedsięwzięcia, są ze względu na swoją niekomercyjną specyfikę, wydarzeniem wyjątkowym na mapie opolskich imprez kulturalnych w okresie adwentu, a wykonawcy koncertów są znani szerokiej publiczności nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego imprezy@kolonowskie.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Agnieszka Ibrom-Morawiec
Telefon zgłaszającego 698674432
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

KOLONOWSKIE
Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 11

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów