Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego "Czasem zakręceni"

Dodane 2018-11-05 13:48:39

Pełen opis produktu/usługi

Turniej tańca odbywa się od trzech lat w hali sportowej w Chrząstowicach. Cieszy się bardzo dużą popularnością. W ciągu dwóch dni tanecznych zmagań bierze w nim udział ponad tysiąc tancerzy. Zmagania odbywają się w kategoriach takich jak: taniec ludowy, street dance, taniec współczesny czy disco dance. Pierwszego dnia turnieju podziwiamy formacje taneczne, które rywalizują w dwóch poziomach zaawansowania – hobby i passion dance. Drugiego dnia parkiet należy do solistów i mini formacji. W turnieju prezentują się zespoły ludowe, tańca nowoczesnego oraz współczesnego działające na terenie województwa opolskiego, zarówno tancerze zrzeszeni w ogólnopolskich organizacjach tanecznych, jak również zespoły początkujące. Organizatorami turnieju są: Stowarzyszenie Kalejdoskop oraz Gmina Chrząstowice.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Chrząstowice
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE WIEM
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, Polska, ul. Polna 1

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów