CHRZĄSTOWICE

Park Pirschhutte
Pełen opis produktu/usługiMieści się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej. Jest to dobre miejsce na chwilę odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, zarówno dla mieszkańców Chrząstowic, jak i rowerzystów.
Izba Muzealno - Kolekcjonerska Jerzego Szwugera
Pełen opis produktu/usługiIzba Muzealno-Kolekcjonerska w Dębskiej Kuźni została założona przez Jerzego Szwugera w 1970 roku. Zajmuje pięć pokoi w domu pana Jerzego. Łącznie pasjonat zgromadził tysiące eksponatów.
Kościół p.w. Narodzenie Najświętszej Marii Panny
Pełen opis produktu/usługiDębie to najstarsza wieś w gminie Chrząstowice, prawdopodobnie już w 1070 r. został wybudowany tutaj drewniany kościół. W 1906 r., podczas pożaru kościół został zniszczony.
Wzgórze Kamionka
Pełen opis produktu/usługiWzgórze Kamionka to teren po byłym wysypisku śmieci. W 2011 r. Gmina Chrząstowice uzyskała dofinansowanie w ramach którego w tym miejscu zbudowano trasy dydaktyczno – przyrodnicze.
Falmirowickie Kamionki
Pełen opis produktu/usługiFalmirowickie kamionki to jeziorko śródleśne położone w lasach między Falmirowicami a Suchym Borem, w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się kamieniołom "Kamionki".
Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła
Pełen opis produktu/usługiRezerwat Przyrody Srebrne Źródła położony jest pomiędzy Dębską Kuźnią a Dańcem. Obejmuje obszar kompleksu leśnego w dolinie rzeki Jemielnicy. Teren ten ma cenne walory przyrodnicze.

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów