Skład Komisji Certyfikacyjnej dotyczącej przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”

  1. Katarzyna Szewczyk – przedstawiciel Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”
  2. Beata Kupka – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
  3. Anna Golec - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
  4. Agnieszka Brodziak – przedstawiciel Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów