Skład Komisji Certyfikacyjnej dotyczącej przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”

  1. Katarzyna Szewczyk – przedstawiciel Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”
  2. Beata Kupka – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
  3. Anna Golec - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
  4. Agnieszka Brodziak – przedstawiciel Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego

 

W procesie certyfikacji, czyli w uzyskaniu potwierdzenia jakości wytwarzanych produktów, świadczonych usług i organizowanych wydarzeń, mogą wziąć udział tylko podmioty ujęte w bazie (zobacz produkty). Każdy z zainteresowanych sam określa, z jaką kategorią się identyfikuje i która z nich najbardziej odpowiada prowadzonej przez podmiot działalności. Znak jakości „Swoje chwalimy” nie jest przyznawany za ogólną działalność podmiotu zgłaszanego do procesu, ale za konkretny produkt, usługę czy wydarzenie. O szczegółach kategorii piszemy w sekcji „O projekcie po ludzku”(dowiedz się więcej)

 

 


 

W procesie certyfikacji, czyli w uzyskaniu potwierdzenia jakości wytwarzanych produktów, świadczonych usług i organizowanych wydarzeń, mogą wziąć udział tylko podmioty ujęte w bazie (zobacz produkty). Każdy z zainteresowanych sam określa, z jaką kategorią się identyfikuje i która z nich najbardziej odpowiada prowadzonej przez podmiot działalności. Znak jakości „Swoje chwalimy” nie jest przyznawany za ogólną działalność podmiotu zgłaszanego do procesu, ale za konkretny produkt, usługę czy wydarzenie. O szczegółach kategorii piszemy w sekcji „O projekcie po ludzku”(dowiedz się więcej)

Dokumenty dostępne są wersji nieedytowalnej pdf i edytowalnej doc

 

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZNAK JAKOŚCI „SWOJE CHWALIMY!”

     


 

Pobierz, następnie wypełnij i odeślij do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w Poliwoda 18, 46-043 Ozimek;

2) inspektorem ochrony danych w Rybacka Lokalna grupa Działania „Opolszczyzna” jest Pan/Pani Dawid Gaweł, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania realizacji operacji: „Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów" (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2, złożonego za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”; numer umowy: 00232-6935-UM0810477/17 z dn. 29.03.201) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 2017 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: uczestnicy działań ww. operacji, odwiedzający stronę internetową lgropolszczyzna.pl oraz strony internetowe gmin obszaru należącego do Rybacka Lokalna grupa Działania „Opolszczyzna” oraz do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, internauci odwiedzający ww. strony internetowe, strony internetowe, na których nastąpi powielenie informacji,  odwiedzający profile Rybacka Lokalna grupa Działania „Opolszczyzna”  oraz do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”,  w mediach społecznościowych; urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pracownicy oraz członkowie organów Rybacka Lokalna grupa Działania „Opolszczyzna” .

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: nie będą.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach ww. operacji.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie ujęcie Pani/Pana w działaniach przewidzianych ww. operacją.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zbierania danych z legalnych źródeł w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja ww. operacji. Są to dane ogólnie dostępne.

11) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów