RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

POLITYKA COOKIES 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu swojechwalimy.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym strony internetowej czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SWOJECHWALIMY.PL

 1. Administratorem serwisu internetowego www.swojechwalimy.pl jest:  jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18,
 2. Wszystkie usługi świadczone przez Administratora są realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Definicje: Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod nazwą: swojechwalimy.pl, przez Administratora; Użytkownik – osoba, która dobrowolnie umieszcza dane na podstawie dostępnych formularzy, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, Usługa – polega na umożliwieniu Użytkownikowi dobrowolnego umieszczenia w Serwisie informacji o swojej działalności, związanej z procesem certyfikacji (informacja umieszczona w zakładce Certyfikacja/Procedury certyfikacji/Zasady procesu certyfikacji produktów); Regulamin oznacza Regulamin Serwisu, tj. zasady obowiązujące podczas wypełniania formularzy oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 4. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób fizycznych (prywatnych), instytucji (w tym instytucji publicznych), przedsiębiorców, zwanych dalej Użytkownikami.
 5. Usługa świadczona przez Administratora polega na przyjmowaniu od Użytkowników za pośrednictwem formularzy publikowanych i dostępnych w Serwisie danych, tj.: tekstów oraz grafik, które zostaną udostępnione publicznie w ramach funkcjonalności Serwisu i zgodnie z procesem certyfikacji (informacja umieszczona w zakładce Certyfikacja/Procedury certyfikacji/Zasady procesu certyfikacji produktów).
 6. Usługa ta jest nieodpłatna.
 7. Użytkownik przekazując Administratorowi dobrowolnie za pomocą formularzy dostępnych na Serwisie dane: teksty, grafiki (w tym zdjęcia) oraz inne pliki oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z tych materiałów. Administrator nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Użytkownika.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane za pomocą formularzy publikowanych i dostępnych na Serwisie.
 9. Administrator monitoruje treści przesłane przez Użytkowników i zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.
 10. Administrator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu i poinformowania o tym fakcie Użytkowników w ramach Serwisu.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów