W procesie certyfikacji, czyli w uzyskaniu potwierdzenia jakości wytwarzanych produktów, świadczonych usług i organizowanych wydarzeń, mogą wziąć udział tylko podmioty ujęte w bazie (zobacz produkty). Każdy z zainteresowanych sam określa, z jaką kategorią się identyfikuje i która z nich najbardziej odpowiada prowadzonej przez podmiot działalności. Znak jakości „Swoje chwalimy” nie jest przyznawany za ogólną działalność podmiotu zgłaszanego do procesu, ale za konkretny produkt, usługę czy wydarzenie. O szczegółach kategorii piszemy w sekcji „O projekcie po ludzku”(dowiedz się więcej)

Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich dokumentów jakie powstały w ramach projektu.

Dokumenty dostępne są wersji nieedytowalnej pdf i edytowalnej doc

 

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZNAK JAKOŚCI „SWOJE CHWALIMY!”

   


 2. ZASADY PROCESU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW 3. REGULAMIN CERTYFIKACJI 4. ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI CERTYFIKOWANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, WYDARZEŃ

 5. KARTA OCENY - ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ KONKURSU PRZYZNAWANIA ZNAKU JAKOŚCI „SWOJE CHWALIMY!”

   


 6. REGULAMIN KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ KONKURSU PRZYZNAWANIA ZNAKU JAKOŚCI „SWOJE CHWALIMY!”


   


 7. PROCEDURY ZMIAN DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W PROCESIE CERTYFIKACJI

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów