Pstrag Poliwodzki

Dodane 2020-11-04 09:47:39

Pełen opis produktu/usługi

Pstrąg Poliwodzki- ryba hodowana w wodzie pochodzącej z czystych rzek Libawa i Potok Prószkowski. Historia produkcji sięga lat 60. Ośrodek, w którym odbywa się jego produkcja znajduje się wśród leśnych kompleksów wchodzących w skład Stobrawsko-Turawskiego Parku. Cykl produkcyjny trwa od 1,5 do 2 lat z zachowaniem dobrostanu ryb czego potwierdzenie jest certyfikat dobrych praktyk rybackich. Na terenie OZ znajduje się patroszalnia ryb dzięki czemu można zamówić rybę patroszoną jak i świeżą.. Pstrąg ten w 2013 roku otrzymał wyróżnienie Marszałka Opolskiego "Opolska Marka" w kategorii produkt spożywczy, posiada certyfikat Nasz pstrąg przyznawany przez organizacje Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych oraz znajduje się od 2019 w sieci Dziedzictwa Kulinarnego, Ryby te dostarczane są do wielu restauracji na terenie woj opolskiego oraz smażalni skupionych wokół Zb. Turawa.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego opole@pzw.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Okręg PZW Opole
Miejsce wytwarzania produktu Biestrzynnik, Poliwoda Osrodek Zarybieniowy PZW
Telefon zgłaszającego 694600281
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem TAK

Lokalizacja

OZIMEK
Biestrzynnik 46-043, ul. Poliwoda 18

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów